Op 17 januari 2003 vond de uitreiking van
de derde gouden “Z” plaats.

Het was weer eens gezellig druk in het eetcafe. Allereerst hebben de zwagers, ditmaal niet annoniem, enkele resultaten uit de keuken laten welgevallen. Een goed begin is het halve werk, zegt een oud chinees spreekwoord!

Het smaakte prima! Het personeel werd ondertussen nog eens getoets aan de flexibiliteit, ondanks dat we een “No” kregen op de vraag of we ook werden thuisgebracht. Werd ook hier een dikke voldoende gescored.

De toespraak van Zwager Walther was het begin van een nieuwe periode; Eetcafe de tijd staat vanaf 17 januari op de lijst van uitzonderlijke ondernemingen welke de gewone mens laten genieten van één van de plezierigste dingen in het leven:
sfeer & Leut !

Zelfs in de krant stond te lezen :